15 okt 2004 17:00

Seizoenarbeiders

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, en van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een nieuwe regeling goed over gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouwsector.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, en van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een nieuwe regeling goed over gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouwsector.

Het ontwerp komt tegemoet aan de problemen die de land- en tuinbouwsector ondervindt om voldoende werkkrachten te vinden. In de eerste plaats is er geen begrenzing meer aan het aantal dagen waarop een land- of tuinbouwer beroep kan doen op gelegenheidsarbeiders. Tot nu toe was dat 95 dagen in de tuinbouw en 45 dagen in de landbouw. Met de nieuwe regeling kan de land- en tuinbouw soepeler inspelen op de weersomstandigheden en de eisen eigen aan de oogst. De tweede wijziging houdt verband met de rol van de uitzendsector in de gelegenheidsarbeid. Daar waar vroeger enkel de land- en tuinbouwbedrijven gelegenheidswerknemers konden aanwerven, voorziet het ontwerp dat ze ze nu ook via een uitzendkantoor onder het bestaande voordelige parafiscale statuut kunnen aanwerven. Ten slotte kan nu ook de champignonteelt beroep doen op gelegenheidsarbeid.