15 okt 2004 17:00

IBM mainframe van het kadaster

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, verleende de Ministerraad zijn goedkeuring, om via onderhandelingsprocedure een opdracht aan de firma's IBM en Computer Associates te gunnen. De opdracht bestaat erin de capaciteit van de IBM mainframe van het kadaster te verhogen en hem in de geconsolideerde informaticastructuur van de FOD Financiën te integreren.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, verleende de Ministerraad zijn goedkeuring, om via onderhandelingsprocedure een opdracht aan de firma's IBM en Computer Associates te gunnen. De opdracht bestaat erin de capaciteit van de IBM mainframe van het kadaster te verhogen en hem in de geconsolideerde informaticastructuur van de FOD Financiën te integreren.

Sinds 1984 beschikken de diensten van het kadaster over een productie toepassing op een IBM mainframe met het "VSE operating system". Om tegemoet te komen aan het voortdurend toenemende aantal gebruikers, dient de capaciteit van de mainframe regelmatig te worden verhoogd.