15 okt 2004 17:00

Financiering van de lokale politie

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse zaken, besliste de Ministerraad om de bestaande dotaties voor de lokale politie, mits indexering, ook in 2005 en 2006 toe te kennen. Dit betekent dat de zones in de komende twee jaar op evenveel middelen kunnen rekenen als dit jaar.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse zaken, besliste de Ministerraad om de bestaande dotaties voor de lokale politie, mits indexering, ook in 2005 en 2006 toe te kennen. Dit betekent dat de zones in de komende twee jaar op evenveel middelen kunnen rekenen als dit jaar.

De zones, de zogenaamde 39 solidariteitsverstrekkers, die een bijkomende inspanning deden ten behoeve van de arme zones, de zogenaamde solidariteitsgenieters, krijgen hiervoor een gedeeltelijke compensatie. Intussen werkt men met de nodige wetenschappelijke ondersteuning verder aan een transparant en aangepast financieringsmechanisme.