15 okt 2004 17:00

Tweetalige adjuncten

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit (*) inzake de aanwijzing van tweetalige adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit (*) inzake de aanwijzing van tweetalige adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten.

Het ontwerp heeft als doel de uitwerking van het bovengenoemde koninklijk besluit te verlengen tot 31 december 2005. In afwachting van de bekrachtiging van het koninklijk besluit dat de functionele kennis van de tweede taal, die aangepast is aan de evaluatietaak, en de taalkennis, die vereist is om de eenheid van de rechtspraak te verzekeren, bepaalt, zal dit ontwerp bij wijze van overgangsmaatregel de afdelingen aanwijzen die de eenheid van rechtspraak verzekeren. Het voorziet in de toevoeging aan de eentalige chefs van tweetalige adjuncten die in het bezit zijn van een getuigschrift van taalkennis. (*) van 16 mei 2003.