15 okt 2004 17:00

Waterloo-gebouw

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, verleende de Ministerraad zijn goedkeuring aan de Regie der Gebouwen, om eerste installatiewerken uit te voeren in het Waterloo-gebouw, gelegen in de Waterloolaan 76, te 1000 Brussel.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, verleende de Ministerraad zijn goedkeuring aan de Regie der Gebouwen, om eerste installatiewerken uit te voeren in het Waterloo-gebouw, gelegen in de Waterloolaan 76, te 1000 Brussel.

De werken dienen het gebouw aan de behoeften van de Algemene Directie Veiligheids- en preventiebeleid (ADVPB) van de FOD Binnenlandse Zaken aan te passen. De uitgave wordt geboekt onder het artikel 537.13 van het budget van de Regie der Gebouwen.