03 mei 2013 19:00

Boekhouding van de hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en in eerste lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed met het algemeen reglement van de boekhouding van de hulpverleningszones.

Het ontwerp legt de begrotings- en boekhoudkundige regels vast voor de hulpverleningszones. De invoering van de nieuwe boekhoudkundige regels gaat samen met de nieuwe voogdij, die wordt uitgeoefend door de federale diensten van de gouverneurs. Het voordeel hiervan is dat de ambtenaren die nu toezien op de boekhouding van de politiezones ook de voogdij over de boekhouding van de hulpverleningszones zullen uitoefenen. De ervaring en expertise wordt zo ten volle benut. De situatie van de zones die gegroepeerd zijn in intercommunales wordt later verduidelijkt.

Het ontwerp voert de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid uit. Het wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.