04 apr 2014 19:55

Boekhouding van de hulpverleningszones - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed met het algemeen reglement van de boekhouding van de hulpverleningszones.

Het ontwerp voert de wet van 15 mei 2007 uit en legt de begrotings- en boekhoudkundige regels vast voor de hulpverleningszones. De invoering van de nieuwe boekhoudkundige regels gaat samen met de nieuwe voogdij, die wordt uitgeoefend door de federale diensten van de gouverneurs. Het voordeel hiervan is dat de ambtenaren die nu toezien op de boekhouding van de politiezones ook de voogdij over de boekhouding van de hulpverleningszones zullen uitoefenen. De ervaring en expertise wordt zo ten volle benut.

Het ontwerp werd aan het advies van de Raad van State aangepast.