15 jul 2022 19:09

Bouw van een nieuwe Belgische kanselarij in Abuja

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister belast met Buitenlandse Zaken Alexander De Croo akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de bouw van een nieuwe kanselarij in Abuja, Nigeria.

Momenteel is de kanselarij gehuisvest in een huurgebouw dat door de Oostenrijkse ambassade deels wordt onderverhuurd aan de Belgische ambassade. De kanselarij wenst echter te verhuizen.

De Nigeriaanse overheid heeft aan de Europese Unie een stuk bouwgrond ter beschikking gesteld dat de EU op haar beurt kan aanbieden aan haar lidstaten om er zich te huisvesten. De duur van deze overeenkomst loopt tot 22 mei 2096.

Op dit EU-plot bevinden zich naast de Europese Delegatie reeds enkele andere ambassades. Ook België zou aanspraak kunnen maken op een stuk bouwgrond binnen het plot. In dit kader keurt de ministerraad een voorakkoord goed voor de bouw van een nieuwe kanselarij op een stuk bouwgrond dat door de EU ter beschikking wordt gesteld aan België. Het betreft een ‘Design & Build’-opdracht.