14 mrt 2024 15:24

Bouwen aan inclusieve oplossingen voor het verbeteren van digitale diensten in Europa

De conferentie die op 13 en 14 maart 2024 werd georganiseerd door de POD Maatschappelijke Integratie was een groot succes en bracht Europese experts en beleidsmakers samen die op zoek waren naar oplossingen voor inclusieve digitale diensten. Twee dagen vol discussies die de toekomstige Belgische en Europese politieke agenda's zullen voeden.

In Europa, waar 46 % van de bevolking digitaal kwetsbaar is, blijft de strijd tegen de digitale kloof een belangrijke bezorgdheid. Ter herinnering: het Europese actieprogramma "The Way Forward for Europe's Digital Decade" streeft ernaar dat tegen 2030 minstens 80% van de volwassenen over digitale basisvaardigheden beschikt. In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU heeft de conferentie ervoor gezorgd dat de vooruitgang die werd geboekt bij het bevorderen van digitale inclusiviteit kon worden geëvalueerd.

Naar een inclusieve digitale toekomst

Het programma van de conferentie hield een uitgebreide verkenning in van de uitdagingen van digitale inclusie, met debatten tussen Belgische gewestelijke en nationale ministers en verschillende Europese ministers, allen verantwoordelijk voor beleid met betrekking tot digitale inclusie en vaardigheden.

Tal van experts hebben de uitwisselingen verrijkt door te benadrukken welke ondersteuning nodig is voor mensen in situaties van digitale nood, zoals vrouwen, ouderen of personen met een handicap, en stelden de cruciale vraag wie hen het beste kan ondersteunen: de overheid, maatschappelijke organisaties of particuliere bedrijven. Een ander thema dat tijdens de conferentie aan bod kwam was kunstmatige intelligentie en de mogelijkheden die zij biedt om de dienstverlening aan burgers te verbeteren, met name door de non take-up van sociale rechten te bestrijden.

Diversiteit van projecten en uitwisselingen

De deelnemers kregen de kans om verschillende Belgische projecten te ontdekken die ontwikkeld werden door OCMW's, overheidsdiensten (nationaal, lokaal en regionaal) of VZW's. Thema's die tijdens de presentaties aan bod kwamen, waren onder meer: de toegang tot digitale diensten, de ontwikkeling van op de mens gerichte applicaties en de betrokkenheid van burgers bij het ontwerp van digitale diensten. De projecten die gesteund worden door het Europees Herstelfonds werden eveneens voorgesteld en zij benadrukken het belang van Europese investeringen in digitale inclusie.

Vaardigheden versterken voor iedereen

De tweede dag van de conferentie belichtte de huidige en toekomstige eisen van de arbeidsmarkt op het gebied van digitale vaardigheden. Door de toegang tot digitale middelen voor kwetsbare groepen te vergemakkelijken en hen te ondersteunen bij het verwerven van de vereiste vaardigheden, wordt het mogelijk om hun arbeidskansen en toegang tot de arbeidsmarkt. Daarom hebben sommigen platforms ontwikkeld om het niveau de digitale vaardigheden van kwetsbare personen te evalueren, hen te begeleiden naar opleidingen en jobs. Om burgers te begeleiden bij hun digitale opleiding, is het noodzakelijk om nauw samen te werken met de actoren op het terrein die bekend zijn met de specifieke behoeften van de doelgroepen. Andere potentiële partners zijn werkgevers en de technologische industrie.

Aanbevelingen voor de toekomst

Na deze talrijke workshops en presentaties van deskundigen werd de conferentie afgesloten met aanbevelingen met een bijzondere focus op: het waarborgen van digitale toegang voor iedereen in Europa, terwijl de burger de keuze behoudt in de communicatiekanalen met overheidsdiensten (het principe van "click, call and connect"). Dit principe moet worden opgenomen in een wetgevend kader om de bescherming van burgers te garanderen. Artificiële intelligentie moet helpen om sociale rechten te automatiseren en non-take-up tegen te gaan.Tot slot benadrukten de deelnemers dat structurele financiering moet worden geoptimaliseerd om de duurzaamheid van initiatieven op het gebied van digitale inclusie te waarborgen. Het is essentieel om te investeren in burgers om deel te nemen aan de digitale samenleving.

Deze aanbevelingen zullen worden voorgesteld tijdens de conferentie op hoog niveau over de Europese pijler van sociale rechten in Terhulpen op 15 en 16 april 2024.