16 jul 2021 17:54

Brain-be 2.0: vijf onderzoeksprojecten gefinancierd op vier jaar

De ministerraad gaat op voorstel van de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine, akkoord met de versterking van de onderzoekscapaciteiten van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, het Algemeen Rijksarchief en de Koninklijke Bibliotheek van België.

Vijf projecten, waarvoor de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's) zullen samenwerken met andere partners (universiteiten, andere FWI’s etc.), zullen over een periode van vier jaar worden gefinancierd, met een totaalbudget van 4 492 089 euro.

Het BeAM-project zal bepaalde pigmenten bestuderen die door Belgische modernistische schilders in de 20e eeuw werden gebruikt. Dit project zal het onder meer mogelijk maken schilderijen beter te conserveren. Het project zal worden afgesloten met een tentoonstelling over het Belgisch abstract modernisme in een internationale context.

Het CUNE-project zal zich toespitsen op spijkerschrifttabletten, in het bijzonder door deze kleitabletten, die geschreven zijn in het oud-Sumerisch en -Akkadisch spijkerschriftalfabet, met behulp van kunstmatige intelligentie te definiëren, transcriberen en vertalen.

Het OUTLAW-project zal op basis van een online onderzoeks- en valorisatie-instrument van de Belgische penitentiaire archieven trachten te begrijpen hoe verschillende dimensies van sociale kwetsbaarheid (geslacht, klasse, leeftijd, migrantenafkomst etc.) de werking van het strafrecht in het 19de-eeuwse België hebben beïnvloed.

Het Congolines-project zal, in partnerschap met de Universiteit van Kinshasa, de tekeningen en schilderijen bestuderen die de Congolezen in de DR Congo net voor en tijdens het koloniale tijdperk hebben gemaakt. Dit zal gebeuren d.m.v. digitale restitutie, het delen van een database met beelden en metadata van de bestudeerde kunstwerken.

Het CLIMPACTH-project zal een instrument ontwikkelen om de gevolgen van de klimaatverandering op lokaal niveau voor het onroerend erfgoed en de collecties te beoordelen, alsook een beslissingsmodel voor onderhouds- of restauratiewerkzaamheden.