07 mei 2004 17:00

Brandstof

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, ging de Ministerraad akkoord met de verlenging, voor het derde contractuele jaar, van de opdrachten (*) met betrekking tot de levering van verschillende soorten benzine, gasolie diesel en LPG, af te nemen aan de pompen van een petroleumfirma in België en in Europa bij middel van magneetkaarten, en de levering van gasolie voor verwarming te vullen in de opslagtanks van de federale overheidsdiensten in het hele land, het Koninklijk Kasteel van Laken en het Koninklijk Paleis van Brussel inbegrepen.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, ging de Ministerraad akkoord met de verlenging, voor het derde contractuele jaar, van de opdrachten (*) met betrekking tot de levering van verschillende soorten benzine, gasolie diesel en LPG, af te nemen aan de pompen van een petroleumfirma in België en in Europa bij middel van magneetkaarten, en de levering van gasolie voor verwarming te vullen in de opslagtanks van de federale overheidsdiensten in het hele land, het Koninklijk Kasteel van Laken en het Koninklijk Paleis van Brussel inbegrepen.

Deze opdrachten worden verlengd met de volgende firma's: - Belgian Shell SA, enerzijds; - Esso Trading Center - Gemeni Petroleum NV - Patigny SA, - Mornie-Hoebeke NV, - Verboven Petroleumproducten NV, - Total Belgium SA, anderzijds. (*) toegekend op basis van de bestekken 743 536 (algemene offerteaanvraag - 1 perceel) en 876 643 (openbare aanbesteding - 9 percelen).