15 apr 2005 17:00

Brandstof voor reactiemotoren

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad ermee akkoord een openbare aanbesteding te gunnen voor de aankoop van een hoeveelheid brandstof voor reactiemotoren (F-35), om in de behoeften van FOD Defensie en derden tijdens 2005 te voorzien.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad ermee akkoord een openbare aanbesteding te gunnen voor de aankoop van een hoeveelheid brandstof voor reactiemotoren (F-35), om in de behoeften van FOD Defensie en derden tijdens 2005 te voorzien.

De aankoop van naar schatting 75.000 m³ brandstof dekt de behoeften in 2005 voor de uitvoering van het vliegplan, conform het stuurplan, door FOD Defensie en ook de leveringen aan derden. Die schatting is gebaseerd op de ervaring van de vorige jaren.