02 feb 2007 16:00

Brandveiligheid

Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing bij nieuwe gebouwen aangepast

Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing bij nieuwe gebouwen aangepast

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael om de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing bij nieuwe gebouwen aan te passen. (wijziging van kb van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen) Het gaat om de toevoeging van de definitie van de term brandwerendheid als het vermogen van een bouwelement om gedurende een bepaalde tijd te voldoen aan de criteria voor de dragende functie, de vlamdichtheid en de thermische isolatie die voor de standaardproef voor brandwerendheid zijn bepaald. Daarnaast komt er een nieuw controlesysteem voor de plaatsing van brandwerende deuren. Er zijn twee mogelijkheden: - de plaatsing van de deuren wordt gecontroleerd op het moment van de indienststelling van het gebouw door een geaccrediteerd orgaan, - of de deuren worden geplaatst door plaatsers die daarvoor gecertificeerd zijn. Het ontwerp van koninklijk besluit werd voorgelegd aan de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing. Het houdt rekening met de opmerkingen van de Europese commisie in toepassing van de richtlijn van het Europees parlement en de raad over een informatieprocedure op vlak van normen en technische voorschriften (98/34/EG van 22 juni 1998)