26 sep 2003 17:00

Brandweermiddelen voor de Marine

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Defensie, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een meerjarige open overeenkomst (2003-2005) voor de aankoop van wisselstukken, de opleiding en het onderhoud van brandweer- en ademhalingsbeschermingsmiddelen.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Defensie, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een meerjarige open overeenkomst (2003-2005) voor de aankoop van wisselstukken, de opleiding en het onderhoud van brandweer- en ademhalingsbeschermingsmiddelen.

De overeenkomst wordt afgesloten met de firma Dräger Safety Belgium. Zij is noodzakelijk om het materiaal van de brandweerploegen en van de gevechtsduikers operationeel te houden.