02 sep 2011 15:57

Brandweerscholen

Verhoging van de subsidies aan de provinciale brandweerscholen die de opleidingen voor brandweerlieden organiseren

Verhoging van de subsidies aan de provinciale brandweerscholen die de opleidingen voor brandweerlieden organiseren

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de verhoging van de subsidies voor de provinciale brandweerscholen die opleidingen voor brandweerlieden organiseren op een structurele manier vastlegt.

Het ontwerp, dat werd ingediend door minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom, wil het uitgebreid subsidiebeleid dat de federale staat voor de opleiding van de leden van de brandweer heeft ontwikkeld voor de toekomst verzekeren. Die opleiding bestaat uit een afdoend theoretisch gedeelte en een uitgebreide praktische vorming. Om de provinciale brandweerscholen aan te sporen om die opleidingen te organiseren voorziet de FOD Binnenlandse Zaken in een verhoogd subsidiesysteem.

Het ontwerp verzekert dus de verhoging van de subsidies aan de provinciale opleidingscentra.