30 jun 2023 17:06

Breedbandinternettoegang: bepaling van de minimumsnelheid in het kader van de universele dienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de bandbreedte voor adequate breedbandinternettoegang in het kader van de verstrekking van het geografische element van de universele dienst inzake elektronische communicatie.

Het ontwerp van koninklijk besluit stelt de snelheid van de adequate breedbandinternettoegang in eerste instantie vast op 10 Mbps. Die snelheid wordt opgetrokken tot 30 Mbps vanaf 1 januari 2027.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan het Interministerieel comité voor telecommunicatie, radio-omroep en televisie, het Overlegcomité en de Raad van State.