15 mrt 2019 16:14

Brexit: uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit door Britse onderdanen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de zelfstandige werknemers uit het Verenigd Koninkrijk in het kader van de Brexit.

Het ontwerp behoudt de vrijstelling van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit voor de onderdanen van het Verenigd Koninkrijk, die op 29 maart 2019 actief zijn op het Belgisch grondgebied, tot en met 31 december 2020. Hiervoor wordt in het koninklijk besluit van 3 februari 2003 tot vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit een nieuwe bepaling ingevoerd.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2003 tot vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit, wat de Brexit betreft