31 okt 2020 12:13

Brexit: wijziging van de wet van april 2019 en openbare communicatie door de federale regering

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed tot wijziging van diverse wetten betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Vanaf 1 januari 2021 zal het Verenigd Koninkrijk, in alle domeinen, behandeld moeten worden als een derde land tegenover de EU. Voorts heeft het Verenigd Koninkrijk ervoor gekozen vanaf dan ook de interne markt en de douane-unie te verlaten. Dit zal een belangrijk kantelpunt zijn in de relaties tussen België en het Verenigd Koninkrijk.

Het voorontwerp van wet beoogt dus de Brexitwet van 3 april 2019 te wijzigen om de federale overheid in staat te stellen om, daar waar nodig, dit kantelpunt tot een goed einde te brengen. Concreet gaat het om de intrekking van een aantal bepalingen die sinds het terugtrekkingverdrag achterhaald zijn. De overige bepalingen van de wet van 3 april 2019 inzake energie, financiën, justitie en douane kunnen bij koninklijk besluit in werking treden, zoals oorspronkelijk gepland.

Het doel van het voorontwerp is ook om drie andere wetten te wijzigen waarvan de bepalingen de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie organiseren, namelijk:

  • de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten
  • de wet van 21 februari 2020 tot invoering van diverse fiscale overgangsbepalingen wat betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie
  • de wet van 6 maart 2020 tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

Voor de communicatie met burgers en bedrijven over de Brexit onderschrijft de regering het principe dat elke administratie verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat publieke informatie over haar bevoegdheden op passende wijze ter beschikking van het publiek wordt gesteld, onder meer op een website. In dit opzicht is het van essentieel belang dat deze informatie zo snel mogelijk wordt bijgewerkt en up-to-date wordt gehouden na 1 januari 2021. Het portaal belgium.be/brexit zal fungeren als een algemene Brexit-onthaalpagina en zal de gebruikers gemakkelijk toegang bieden tot de websites van de relevante federale overheidsdiensten.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.