17 mrt 2004 01:00

Brochure Reis Wijs

Brochure Reis Wijs

Brochure Reis Wijs

Zo bent u klaar om op reis te vertrekken De FOD Buitenlandse Zaken neemt dit jaar opnieuw deel aan het Vakantiesalon van Brussel, dat van donderdag 18 maart tot en met maandag 22 maart op de Heizel loopt. Onze stand (nr. 5/225) staat in Paleis 5 in de Europa-zone. Het salon is dagelijks open van 10.00u. tot 18.00u. U kunt er kennismaken met de versie 2004 van de brochure "Reis Wijs", gemaakt door het departement Buitenlandse Zaken. In de loop van april zal deze brochure ook verdeeld worden door de dienst Paspoorten van alle gemeentebesturen in het land. Op het salon kunt u ook onze website http://www.diplomatie.be raadplegen. Waarover gaat het? De brochure "Reis Wijs" alsook de site http://www.diplomatie.be (op "Reis Wijs" klikken) stellen u enkele tips voor over dingen die u zou moeten weten: uw reisbureau, de beveiliging van uw woning tijdens uw afwezigheid, uw familie die in België blijft, wat er in België gebeurt, de naleving van de wetten in het bezochte land (met name wat betreft wegverkeer, alcoholische dranken, fotograferen, drugs en verdovende middelen, cultuurgoed, religieuze voorwerpen, antiek, plant- en diersoorten, de leeftijd van uw seksuele partners, vrije meningsuiting,&), respect voor de gebruiken van het gastland alsook omtrent enkele elementaire voorzorgsmaatregelen. In "Reis Wijs" leest u een en ander over Reisdocumenten. Om naar het buitenland te gaan hebt u officiële reisdocumenten nodig. Voor bepaalde landen volstaat de identiteitskaart; andere vereisen een paspoort en een visum (hoe een nieuw paspoort aanvragen?, wat met minderjarige kinderen?, wat te doen bij verlies of diefstal van uw identiteitskaart, paspoort of visum?). Soms is ook een inentingsbewijs verplicht, of andere bewijsstukken. En kent u de reglementering betreffende uw huisdieren of uw wagen? Soms moet u bij uw vertrek uit het land nog formaliteiten vervullen. Uw ziekenfonds kan u inlichten over de dekking van de kosten voor gezondheidszorg en een ziekenhuisopname in het buitenland. Wees ook goed verzekerd op reis: denk aan een reisbijstandsverzekering, een verzekering voor risicosporten en voor uw voertuig, een verzekering tegen diefstal, een rechtsbijstandsverzekering& Vooruitziendheid en voorzichtigheid kunnen u dikwijls een hoop narigheid besparen. Maar tegenvallers zijn jammer genoeg nooit uit te sluiten. In dat geval trachten de Belgische ambassades en consulaten, waarvan u de contactgegevens in Reis Wijs vindt, u te helpen en kunt u consulaire bijstand krijgen. Neem geen grote sommen geld mee op reis. Soms hebt u al geld nodig meteen bij aankomst, voor een taxi, een fooi of een telefoontje bijvoorbeeld. Zorg ervoor dat u niet alleen grote biljetten, maar ook kleine coupures mee hebt. U kunt ook betalen met een bankkaart, kredietkaart of reischeque. Ongetwijfeld hebt u tijdens uw verblijf in het buitenland ook iets gekocht. Vergeet niet dat er op bepaalde producten douanerechten verschuldigd zijn. Naast de contactgegevens van al onze diplomatieke posten in het buitenland vindt u in de brochure deze van de buitenlandse vertegenwoordigingen in Brussel.