05 sep 2008 12:50

Brugdagen federaal openbaar ambt

Omzendbrief over de brugdagen voor het federaal openbaar ambt in 2009

Omzendbrief over de brugdagen voor het federaal openbaar ambt in 2009

De ministerraad heeft een omzendbrief goedgekeurd die minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte voorstelde over de dienstvrijstellingen voor het personeel van het federaal openbaar ambt in 2009.

1 januari (nieuwjaar), 21 mei (hemelvaart) en 21 juli (nationale feestdag) vallen op dinsdag of donderdag, daarom zijn de personeelsleden vrijgesteld op vrijdag 2 januari, 22 mei en maandag 20 juli 2009.