24 jan 2020 18:00

Brugdagen voor de federale ambtenaren in 2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken David Clarinval een ontwerp van omzendbrief goed dat de brugdagen voor de federale ambtenaren voor 2020 vaststelt.

Het gaat om de volgende twee brugdagen:

  • vrijdag 22 mei 2020
  • maandag 20 juli 2020

Deze regeling is van toepassing op alle personeelsleden van de federale overheid.