18 jan 2013 18:52

Brugdagen voor het personeel van de federale overheidsdiensten in 2013

De ministerraad gaat akkoord met de omzendbrief van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert die de brugdagen voor de personeelsleden van de federale overheidsdiensten in 2013 vastlegt.

Op vrijdag 10 mei en 16 augustus hebben de personeelsleden een brugdag aangezien Hemelvaart (9 mei) en Maria-Hemelvaart (15 augustus) op een donderdag vallen.