18 jan 2013 18:52

Ministerraad van 18 januari 2013

De ministerraad vergaderde onder het voorzitterschap van eerste minister Elio Di Rupo in de Wetstraat 16.

Eerste minister Elio Di Rupo kondigde tijdens de persconferentie aan dat de ministerraad beslist heeft om logistieke steun te verlenen aan de Franse operatie tegen terrorisme in Mali. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders gaf meer uitleg over missie Serval in Mali en zei dat België vragende partij is voor een evolutie naar een internationale operatie gedragen door de VN. Vervolgens vrklaarde Didier Reynders dat er geen aanwijzingen zijn dat er Belgen onder de gijzelaars zijn bij de gijzeling op de gassite in Algerije. Hij sprak zijn medeleven uit met de families van de Fransen die omgekomen zijn bij de gijzeling. Ten slotte bevestigde hij het nieuws dat de Franse journalist van Belgische afkomst Yves Debay in Syrië overleden is door een sluipschutter. Yves Debay werkte voor het tijdschrift Assaut. Minister van Economie Johan Vande Lanotte stelde het nieuwe wetboek van het Economisch recht voor, waarvan de ministerraad vandaag boek III en XV heeft goedgekeurd. Dankzij het economisch wetboek komt er meer duidelijkheid en transparantie voor de Belgische bedrijven. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block maakte de stand van zaken van het asielbeleid op, een jaar na de hervorming van het asielbeleid. Ze zei dat we op termijn naar een Europees Asiel- en Migratiebeleid evolueren. De regering wil een menselijk en coherent beleid voeren en de coördinatie verbeteren. De staatssecretaris deelde mee dat het aantal asielaanvragen op een jaar met 15,8% is gedaald en dat begin 2013 elke asielzoeker de opvang gekregen heeft waar hij recht op heeft. Ten slotte kondigde Elio Di Rupo aan dat Jean-Pascal Labille de nieuwe minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden wordt. Hij vervangt Paul Magnette en zal de hervorming van de NMBS groep voortzetten. De ministerraad nam de volgende beslissingen: