18 jan 2013 18:52

Loopbaanonderbreking voor medische bijstand in openbare sector gewijzigd

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de loopbaanonderbreking voor medische bijstand in de openbare sector wijzigt. De opname van verlof voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd kind wordt versoepeld.

De loopbaan kan voor een week volledig worden onderbroken om bijstand of zorgen te verlenen aan een kind tijdens of na zijn hospitalisatie. De week kan een maal worden verlengd. Vroeger bedroeg de minimumperiode een maand. De totale periode die kan worden opgenomen tijdens de loopbaan blijft behouden op drie maanden. Dankzij de maatregel wordt het stelsel in de openbare sector afgestemd op dat van de privé-sector.