18 jan 2013 18:52

Herschikking van het maatschappelijk kapitaal van het Paleis voor Schone Kunsten

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat in de statuten van het Paleis voor Schone Kunsten nv het nieuwe maatschappelijke kapitaal en het aantal nieuwe aandelen inschrijft.

Het Paleis voor Schone Kunsten, nv van publiek recht met sociale doeleinden, heeft een buitengewone algemene vergadering gehouden om het geplaatste kapitaal te herstructureren. Het Paleis voor Schone Kunsten bekwam van de ministerraad de toestemming om nieuwe aandelen uit te geven. De herwaardering van de meerwaarde van het vruchtgebruik van het Paleis voor Schone Kunsten werd geïntegreerd. De overgedragen verliezen eind december 2011 werden in mindering gebracht en een deel van de lening, toegekend door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, werd in kapitaal omgezet. Na deze operatie bedraagt het kapitaal 28 000 000 euro. Het nieuwe maatschappelijke kapitaal wordt nu in een ontwerp van koninklijk besluit vastgelegd.

ontwerp van koninklijk besluit houdende machtiging aan de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden Paleis voor Schone Kunsten om nieuwe aandelen uit te geven