18 jan 2013 18:52

Defensie neemt deel aan aan de Franse operatie Serval in Mali

De Belgische regering besliste op 18 januari 2013 om een bijdrage te leveren aan de Franse operatie Serval voor de bestrijding van het terrorisme in Mali. Op vraag van de Franse regering zal België logistieke steun leveren met een luchttransportcapaciteit en een medische evacuatiecapaciteit.

Eerst worden twee C-130 vliegtuigen ingezet voor het strategische en het tactische luchttransport. Daarna stuurt ons land ook een detachement met een medisch uitgeruste A-109 helikopter en een reservehelikopter voor de evacuatie van gewonden. Deze opdracht kadert in de resolutie 2056 en 2085 van de VN Veiligheidsraad. In totaal zullen aan de operatie een 75-tal Belgische militairen buiten de gevechtszones deelnemen.