18 jan 2013 18:52

Economisch recht: vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat boek III invoert in het wetboek van economisch recht. Het boek handelt over de vrijheid van vestiging, dienstverlening en de algemene verplichtingen van de ondernemingen.

Boek II wordt toegevoegd aan het wetboek van economisch recht. Dat boek bevat de basisregels die ondernemingen moeten naleven om toegang te hebben tot de markt. Het gaat in de eerste plaats om de omzetting van de basisbepalingen van de richtlijn dienstverlening: de basisprincipes van de vestiging van onderneming en de vrijheid van dienstverlening. Daarnaast bevat het de regels van de inschrijving van ondernemingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Die regels werden gedeeltelijk aangepast om de werking van de Kruispuntbank voor Ondernemingen te verbeteren. Ten slotte herneemt het boek de algemene verplichtingen van ondernemingen op het vlak van informatie, doorzichtigheid, niet-dicriminatie van klanten en boekhoudkundige verplichtingen.

voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek III Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen in het Wetboek van economisch recht