18 jan 2013 18:52

Economisch recht: invoeging van het boek rechtshandhaving

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat boek XV over de rechtshandhaving aan het wetboek van economisch recht toevoegt. Het boek brengt alle bepalingen over de opsporingsbevoegdheden en strafbepalingen van het economisch recht samen.

Boek XV wordt aan het wetboek van economisch recht toegevoegd. De verschillende wetten over het economische leven verlenen bepaalde ambtenaren controlebevoegdheden, voorzien in strafprocedures en beschrijven uiteenlopende straffen. Het boek brengt die opsporingsbevoegdheden en strafbepalingen van het economisch recht samen, zodat de wetgeving transparanter en eenvoudiger wordt. Daarnaast worden een aantal bevoegdheden van de economische inspectie op het vlak van het handhavings- en opsporingsbeleid geactualiseerd. Het systeem van de waarschuwingsprocedure en de transactieprocedure wordt ingevoerd voor alle materies van het wetboek. Inbreuken en sancties worden in een coherent strafschema ingeschreven. De sancties worden in zes niveaus ingedeeld afhankelijk van de inbreuk.

voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek XV Rechtshandhaving in het Wetboek van economisch recht