18 jan 2013 18:52

Wijziging van de loopbaanonderbreking in de openbare sector

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de loopbaanonderbreking in de openbare sector wijzigt.

Vanaf 1 februari 2013 worden de 60 maanden loopbaanonderbreking waar personeelsleden van de openbare sector recht op hebben, opgesplitst in 12 maanden niet-gemotiveerde loopbaanonderbreking en 48 maanden gemotiveerde loopbaanonderbreking. De voorwaarden worden zo gelijkgesteld met het tijdskrediet in de privé-sector. Het bijkomend recht van 48 maanden kan opgenomen worden om:

  • zorg te dragen voor een kind tot 8 jaar
  • palliatieve zorgen te verlenen
  • een zwaar ziek gezins- of familielid bij te staan 
  • een opleiding te volgen
  • voor zijn kind met handicap tot 21 jaar te zorgen

Het ontwerp wordt voor onderhandeling met de vakbonden voorgelegd aan Comité A.