18 jan 2013 18:52

In 2013 geen inschrijvingen meer voor gecertificeerde opleidingen - tweede lezing

Personeelsleden van de federale overheidsdiensten kunnen na de inwerkingtreding van het koninklijk besluit niet meer inschrijven voor de gecertificeerde opleidingen. Met deze beslissing voert de ministerraad de beslissing van de begrotingsopmaak definitief uit na advies van de Raad van State en overleg met de vakbonden in Comité B.

De ministerraad beslist op voorstel van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en de Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert de inschrijving voor een gecertificeerde opleiding vanaf inwerkingtreding van het koninklijk besluit te schrappen. De personeelsleden die ingeschreven zijn voor deze datum kunnen de opleiding nog volgen en behouden dan de premie, en kunnen in voorkomend geval naar een hogere schaal overgaan als ze geslaagd zijn. De personeelsleden die nu recht hebben op een premie behouden ze en kunnen in voorkomend geval naar een hogere schaal overgaan.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de gecertificeerde opleidingen