09 jul 2004 17:00

Bruglegsysteem

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad ingestemd met de afsluiting van een meerjarig open overeenkomst van onbepaalde duur voor de integrale logistieke steun voor het bruglegsysteem AVLB (*) met de firma Man Technology.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad ingestemd met de afsluiting van een meerjarig open overeenkomst van onbepaalde duur voor de integrale logistieke steun voor het bruglegsysteem AVLB (*) met de firma Man Technology.

Deze logistieke steun is noodzakelijk om de bruglegsystemen operationeel te houden tijdens hun levensduur. Het bruglegsysteem werd geïntegreerd op de onderstellen LEOPARD (BE)A5. (*) Armored Vehicle Launched Bridge.