10 jun 2022 11:53

Brusselaars nog steeds voorstander van Metro 3

De Brusselaars staan nog altijd positief tegenover de komst van Metro 3. Driekwart van de respondenten is voorstander van de nieuwe metrolijn die Evere en Schaarbeek verbindt met Vorst en Sint-Gillis, zijnde het noorden en het zuiden van Brussel. Dat is evenveel als bij de vorige bevraging in 2020.

De Brusselaars staan nog altijd positief tegenover de komst van Metro 3. Driekwart van de respondenten is voorstander van de nieuwe metrolijn die Evere en Schaarbeek verbindt met Vorst en Sint-Gillis, zijnde het noorden en het zuiden van Brussel. Dat is evenveel als bij de vorige bevraging in 2020.

Onderzoeksbureau Indiville voerde in mei 2022 een online bevraging uit (met een foutmarge van 3,07%) over de verplaatsingen van de Brusselaars in de hoofdstad. Hun mening werd ook gevraagd over het nut van een nieuwe metrolijn in Brussel.

Met 72% gunstige meningen op 1.023 respondenten betekent dit dat bijna driekwart van de respondenten de toekomstige lijn nuttig vindt. Dit percentage stijgt zelfs tot 75% wanneer we inzoomen op de vijf gemeenten betrokken bij het Metro 3-project: Vorst, Sint-Gillis, Brussel-Stad, Schaarbeek en Evere.

Eén project, veel kansen

Naast een meerderheid van gunstige meningen, belicht het onderzoek ook de verschillende kansen van het Metro 3-project.

Zo gelooft 73% van de respondenten dat de metro het meest efficiënte vervoermiddel is om de stad te doorkruisen. Tussen het noorden en het zuiden van de stad bewegen zal een stuk makkelijker worden met Metro 3. Ook vindt 73% van de Brusselaars Metro 3 een duurzame investering die het openbaar vervoer nog aantrekkelijker zal maken. 61% vindt dat de nieuwe metrolijn het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal helpen bij het behalen van de klimaatdoelstellingen.

De respondenten benadrukken een aantal kansen wanneer ze het hebben over de aantrekkelijkheid.

Zo draagt Metro 3 bij aan:

  • verbeteren van het vervoersaanbod in Brussel;
  • ontlasten van het verkeer;
  • sneller maken van de verplaatsingen van de Brusselaars;
  • toegankelijker maken van Brussel.

Het betekent een hart onder de riem dat de Brusselaars nog altijd in dezelfde mate voorstander zijn van een verbinding met de metro tussen het zuiden en het noorden van het gewest. Dat bevestigt ons vermoeden: de aanhangers zijn veel talrijker dan de tegenstanders. Metro 3 is een project dat absoluut noodzakelijk is om de mobiliteitsnoden in Brussel te kunnen blijven absorberen en zo een duurzamer toekomst te verzekeren”, aldus Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.

"Na het unaniem gunstige advies van de Overlegcommissie is het nu de beurt aan de Brusselaars om zich uit te spreken voor Metro 3. De teams van de MIVB en Beliris stellen alles in het werk om de Brusselaars een performant openbaar vervoer naar het Noorden aan te bieden, dat hen in slechts 10 minuten naar het stadscentrum brengt", verklaart Cédric Bossut, directeur van Beliris.  

Snel van noord naar zuid (of omgekeerd)

Metro 3 voorziet in een snelle verbinding tussen noord en zuid. Op maar 20 minuten zullen reizigers van Evere naar Vorst kunnen via het stadscentrum. Het Noordstation zal bereikbaar zijn in 10 minuten vanuit Bordet of Albert. De lijn is goed voor 18 metrostations over een lengte van 10,3 kilometer.

Het project bestaat uit twee fasen: de omvorming van de bestaande premetro-as tussen het Albert- en het Noordstation tot een volwaardige metro, en de verlening van die as van het Noordstation tot Bordet in de buurt van het Navo-hoofdkantoor.

Veldonderzoek bevestigt resultaten van bevraging

Tegelijkertijd met de bevraging van Indiville trok het projectteam van Metro 3 de straten van Brussel in. Het doel: in gesprek gaan met de inwoners over hun visie op het project en de neveneffecten ervan. Zowel langs het tracé van de toekomstige Metro 3 als op verschillende plaatsen in Brussel. De verzamelde meningen bevestigen de resultaten en de trends uit de bevraging door Indiville.

Video URL
Video URL
Video URL
Video URL
Video URL