26 feb 2010 10:56

Brussels International

Beperking van geluidsoverlast op luchthaven Brussels International

Beperking van geluidsoverlast op luchthaven Brussels International

Eerste minister Yves Leterme en Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe hebben de ministerraad op de hoogte gebracht van de stand van zaken van het geheel van maatregelen die de regering op 19 december 2008 had genomen om de geluidshinder rond de luchthaven Brussels Airport te verminderen. Het gaat onder andere om de beperking van nachtvluchten, het preferentiële banengebruik, de organisatie van een overlegforum en de controle.

Wijziging van procedures
De ministerraad heeft de wijzigingen die ze voorstelden goedgekeurd.
Het gaat om de nieuwe vluchtprocedures en de procedure voor de keuze van banen in gebruik, die Belgocontrol zal toepassen. 
De uitwerking van de vluchtprocedures en de exploitatierestricties voor Brussels Airport krijgen een juridisch kader in een voorontwerp van wet betreffende het exploitatiekader van Brussels Airport. 
Elke wijziging van het juridische kader zal voortaan aan een aantal  verplichtingen worden onderworpen zoals het uivoeren van een veiligheidstudie, een capaciteitsstudie en studies over de impact op gezondheid en milieu.

Werkgroep statuut luchtvaartruimtes 
Een werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van Belgocontrol, Landsverdediging en het directoraat-generaal van de Luchtvaart heeft mogelijke verbeteringen geïndentificeerd om het verkeer rond de luchthavens te verbeteren. 

Samenwerkingsakkoord
De federale staat zal een principenota aan de gewesten voorstellen die als basis zal dienen om een voorstel van samenwerkignsakkoord voor te stellen.