26 feb 2010 10:56

Ministerraad van 26 februari 2010

De ministerraad vergaderde op vrijdag 26 februari 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

De ministerraad vergaderde op vrijdag 26 februari 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

Tijdens de persconferentie na de ministerraad hebben eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe de beslissing van de ministerraad over de beperking van geluidshinder op Brussels Airport toegelicht (zie video en persbericht). De ministerraad heeft immers een  voorontwerp van wet over de exploitatie van de luchthaven goedgekeurd. 

Hiermee wordt eindelijk een belangrijke wettelijke basis gecreëerd voor de inwoners van Brussel en omstreken, voor de luchthaven en voor de ondernemingen die er gebruik van maken. De beslissingen over het luchtverkeer zullen de wet moeten eerbiedigen.