26 feb 2010 10:56

Werkgelegenheid

Tewerkstelling werkzoekenden met een handicap

Tewerkstelling werkzoekenden met een handicap

Vanaf 1 april 2010 zullen werkzoekenden met een handicap in aanmerking komen voor de activa-maatregel (activering van de werkloosheidsuitkeringen). Om de tewerkstelling van deze werkzoekenden te bevorderen heeft de ministerraad hierover op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*).

De werkzoekende met verminderde arbeidsgeschiktheid kan een activering van de werkloosheidsuitkering van 500 euro per maand genieten gedurende twee jaar, die de werkgever kan opnemen in het nettosalaris. De werkzoekende komt voor de maatregel in aanmerking na één dag inschrijving als werkzoekende (in plaats van zes maanden in het algemene stelsel). 

(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden met het oog op het bevorderen van de tewerkstelling van werkzoekenden met een verminderde arbeidsgeschiktheid.