26 feb 2010 10:56

Personeel openbaar ambt

Overgangsbepaling voor de invoering van niveau A bij de FOD Financiën

Overgangsbepaling voor de invoering van niveau A bij de FOD Financiën

Minister van Financiën Didier Reynders heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd met overgangsbepalingen die gelden tot wanneer de functieclassificaties van niveau A bij de FOD Financiën worden ingevoerd (*). De overgansbepalingen verzekeren de continuïteit van de dienst.
 
Zo kan men in klasse A hogere ambten blijven toekennen. 

De laureaten van een vergelijkende selectie voor de overgang naar hoofdinspecteur van een fiscaal bestuur of eerstaanwezend attaché van financiën kunnen benoemd worden als attaché van financiën of inspecteur bij een fiscaal bestuur in de weddeweddeschaal A21. 

Na overleg met de vakbonden wordt het ontwerp weer aan de ministerraad voorgelegd.

(*) kb van 20 december 2007 houdende classificatie van de functies van niveau A.