26 feb 2010 10:56

Administratieve vereenvoudiging

Invoering van de elektronische maaltijdcheque

Invoering van de elektronische maaltijdcheque

Binnenkort bestaan de maaltijdcheques ook in elektronische vorm. De ministerraad heeft daarvoor het licht op groen gezet en de ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die de praktische voorwaarden vastleggen.

Er circuleren elk jaar 250 miljoen papieren maaltijdcheques voor 1,3 miljoen werknemers. Maar die papieren versie zorgt voor heel wat administratieve rompslomp voor de werknemers, de werkgevers en de handelaars. Daarom heeft de ministerraad nu twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die het regelgevende kader creëren voor de invoering van elektronische maaltijdcheques. 

De elektronische maaltijdcheques worden op een maaltijdchequerekening geplaatst. Ze hebben dezelfde geldigheidsduur als de papieren versie en kunnen ook gebruikt worden voor maaltijden die klaar zijn voor gebruik. Het gebruik van de elektronische maaltijdcheques is gratis voor de werknemer.

De vrije keuze tussen elektronische en papieren maaltijdcheques blijft gewaarborgd en wordt collectief geregeld.

De onderneming die elektronische maaltijdcheques wil uitgeven, wordt erkend op basis van bepaalde voorwaarden die in het koninklijk besluit zijn opgenomen. Die erkenning gebeurt door de ministers van Sociale Zaken, Werk, Zelfstandigen en Economische Zaken, na een gemotiveerd advies van een ad hoc advies- en controlecomité. Daarvoor moeten ze hun aanvraag indienen bij de minister van Economische Zaken wanneer de twee ontwerpen in werking treden. 

De uitgever moet uiteraard het privéleven van de werknemer vrijwaren en mag hierover geen informatie overmaken aan derden.
De FOD Economie zal samen met de sociale inspectie optreden als controleïnstantie en als meldpunt voor klachten.

De elektronische maaltijdcheques zullen beschikbaar zijn eenmaal de ondernemingen erkend zijn. De eerste betalingen met elektronische maaltijdcheques zijn voorzien voor het najaar 2010.