26 feb 2010 10:56

Sociale zekerheid

Alternatieve financiering van de sociale zekerheid

Alternatieve financiering van de sociale zekerheid

De ministerraad heeft zeven ontwerpen van koninklijk besluit over de alternatieve financiering van de sociale zekerheid voor het jaar 2010 goedgekeurd. Daarnaast keurde hij ook vijf ontwerpen van koninklijk besluit goed die bijzondere vergoedingen aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening voor 2010 toekennen.

Alternatieve financiering 2010

Het bedrag voor de financiering van de startbaanovereenkomsten die deel uitmaken van de globale projecten in de openbare sector is 4.720.000 euro.

De verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering voor de financiering van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers bedraagt 2.246.000 euro.

Het bedrag voor de financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen is 19.810.000 euro.

Het bedrag voor de financiering van het betaald educatief verlof dat voorafgenomen wordt op de belasting van de toegevoegde waarde is 20.004.000 euro.

Het bedrag van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid als fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijdragenverminderingen is 46.800.000 euro.

Het bedrag dat wordt ingehouden van het bedrag toegekend aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor ondersteuning van het fundamenteel onderzoek overeenkomstig het terugverdieneffect inzake sociale zekerheidsbijdragen voor het scheppen van onderzoeksmandaten is  6.663.000 euro.
 
Het bedrag bestemd voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging is 1.609.313.000 euro.

Bijzondere vergoedingen van de RVA

De bijzondere vergoeding voor de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening voor de financiering van de startbaanovereenkomsten is 18.419.000 euro.

Het bedrag voor de financiering van het samenwerkingsakkoord betreffende de sociale economie is 2.000.000 euro.

Het bedrag van de bijzondere vergoeding voor de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening voor de financiering van de tewerkstellingscellen is 62.850.000 euro. 

Het bedrag voor de financiering van de start- en stagebonussen is 8.936.000 euro.

Het bedrag van de voorafname op de beschikbare middelen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de financiering van het opleidingsfond dienstencheques is 2.311.000 euro.