26 feb 2010 10:56

Leningen van staat tot staat

Eerste deel van het programma 2010 van de leningen van staat tot staat

Eerste deel van het programma 2010 van de leningen van staat tot staat

De ministerraad gaat akkoord met de toekenning van een nieuwe staatsleningen van 6.842.000 euro aan Algerije om 40 aardgasbussen te laten bouwen en leveren. De lening kreeg een gunstig advies van het Finexpocomité.

De ministerraad heeft ook kennis genomen van het programma van staatsleningen van vorige jaren en de voorwaarden van het programma voor 2010.

Het systeem van de staatsleningen onstond in 1964 en machtigt de minister van Financiën en de minister bevoegd voor Buitenlandse Handel om samen financiële steun aan ontwikkelingslanden te verlenen, zodat ze zich tegen zeer gunstige voorwaarden goederen en diensten kunnen aanschaffen die voor hun economische en sociale ontwikkeling onontbeerlijk zijn. Voor de meeste ontwikkelingslanden is de financiële samenwerking verbonden met de levering van Belgische goederen en diensten. Voor de minst gevorderde landen is de hulp ontbonden sinds 1 januari 2002.

Gezien hun hoge schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische internationale samenwerking.