26 feb 2010 10:56

Fietsvergoeding

Fietsvergoeding voor ambtenaren verhoogd

Fietsvergoeding voor ambtenaren verhoogd

De fietsvergoeding voor woon-werkverkeer of voor dienstverplaatsingen wordt verhoogd tot 0,20 euro (tot nu toe 0,15 euro). De ministerraad heeft hierover op initiatief van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*). 
Het bedrag wordt opgetrokken tot het (geïndexeerde) bedrag van de fiscale vrijstelling. De verhoging sluit aan op het beleid voor de bescherming van het milieu en voert het sectoraal akkoord 2009-2010 voor het federaal administratief openbaar ambt uit.

De ministerraad heeft een tweede ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de diensten en instellingen die onder een sectoraal akkoord vallen uitsluit van de toepassing van het kb van 20 april 1999.

(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 20 april 1999 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van sommige overheidsdiensten.