26 feb 2010 10:56

Preventieve diplomatie

Financiering van een project van de preventieve diplomatie

Financiering van een project van de preventieve diplomatie

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere een project voor de preventieve diplomatie goedgekeurd. 

Eerbiediging en bewustmaking voor mensenrechten - Ensemble contre la peine de mort - Financiering vierde congres tegen de doodstraf - Genève
 
Het wereldcongres tegen de doodstraf werd voor het eerst georganiseerd in 2001 en wordt sindsdien om de drie jaar georganiseerd. Het vierde congres vindt plaats van 24 tot 26 februari 2010 in Genève. Het is de bedoeling om het maatschappelijke middenveld in het zuiden te versterken door samenwerkingsstrategieën tussen noord en zuid en tussen zuid en zuid te bevorderen en door de deelname van actoren uit het zuiden aan het congres te steunen. Het congres kadert in een langetermijnproject om internationaal (binnen de VN) en regionaal (vooral de regio van de Grote
Meren) de afschaffing van de doodstraf te realiseren.