09 dec 2022 12:00

Bruto financieringsbehoeften en financieringsplan voor 2023

Het Agentschap van de Schuld verwacht dat de bruto financieringsbehoeften van de federale overheid 51,07 miljard euro zullen bedragen in 2023.

Bij het opstellen van deze raming ging het Agentschap van de Schuld ervan uit dat de netto financieringsbehoeften 27,54 miljard euro zouden bedragen in 2023. De aflossingen van de schuld op middellange en lange termijn zouden 21,13 miljard euro bedragen. 

Bovendien plant het Agentschap van de Schuld de terugkoop van OLO’s met vervaldag in 2024 voor een bedrag van 2,09 miljard euro. En de uitvoering van puts en calls op bepaalde instrumenten kan mogelijk leiden tot een financieringsbehoefte van 0,31 miljard euro.

Op het vlak van financiering plant het Agentschap van de Schuld om voor 45,00 miljard euro aan OLO's uit te geven, een stijging met 0,87 miljard euro in vergelijking met het bedrag van 44,13 miljard euro dat naar verwachting in 2022 zal worden uitgegeven. Het verwacht drie nieuwe OLO-benchmarks met vaste rente te lanceren.

Het Agentschap van de Schuld verwacht ook 2,00 miljard euro uit te geven via zijn EMTN-programma of andere alternatieve financieringsinstrumenten zoals Schuldscheine. En na een onderbreking van 3 jaar werden dit jaar opnieuw Staatsbons voor particulieren uitgegeven, nu de rente aanzienlijk is gestegen. Het Agentschap van de Schuld verwacht 0,25 miljard euro van deze instrumenten uit te geven in 2023.

In 2023 moet de minimale gemiddelde looptijd van de schuldportefeuille zoals voorheen minstens 9,25 jaar bedragen. De maximale waarde van het herfinancieringsrisico op 12 en op 60 maanden blijft op het huidige niveaus van respectievelijk 17,50% en 42,50%.

Het bijgevoegde document bevat meer details.