28 mrt 2003 16:00

BTW

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarden en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarden en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven.

Het is de bedoeling te vermijden dat twee verschillende data worden voorzien voor de inwerkingtreding van de wet (**) houdende diverse fiscale bepalingen inzake milieutaksen en ecobonussen. Deze inwerkingtreding wordt vastgesteld op 1 juli 2003. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) van 27 december 2002, tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970. (**) van 30 december 2002.