24 sep 2010 11:39

Btw

Verlenging van het verlaagde btw-tarief voor renovatie en herstel van privéwoningen alsook voor kleine hersteldiensten

Verlenging van het verlaagde btw-tarief voor renovatie en herstel van privéwoningen alsook voor kleine hersteldiensten

Op voorstel van de heer Didier Reynders, minister van Financiën, heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd ter verlenging, tot 30 juni 2011, van de tijdelijke bepalingen van de artikelen 1 bis en 1 ter van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, die van toepassing zijn tot 31 december 2010.

Kunnen worden onderworpen aan het verlaagd btw-tarief:

  • de verrichtingen betreffende de renovatie en het herstel van privéwoningen, met uitzondering van de materialen die een aanzienlijk deel uitmaken van de waarde van de verstrekte dienst (artikel 1 bis van koninklijk besluit nr. 20);
  • de kleine hersteldiensten van fietsen, schoenen en lederen artikelen, kledij en huishoudlinnen, met inbegrip van herstellings- en aanpassingswerken (artikel 1 ter van koninklijk besluit nr. 20).

(*) nr. 20 van 20 juli 1970.