17 nov 2023 17:00

Btw-bepalingen inzake de plaats van sommige diensten en de winstmargeregeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed inzake btw-bepalingen om concurrentieverstoring binnen de Europese Unie tegen te gaan.

Het voorontwerp omvat de omzetting van het tweede gedeelte van Europese richtlijn (EU) 2022/542, dat een beperkt aantal verplicht om te zetten bepalingen bevat inzake btw-tarieven. Het betreft bepalingen inzake:

  • de plaats van bepaalde diensten en in het bijzonder toegang tot activiteiten of evenementen via live-streaming om ervoor te zorgen dat dergelijke diensten voor btw-doeleinden steeds geacht worden plaats te vinden waar de afnemer is gevestigd en om tariefshopping door organisatoren binnen de Europese Unie onmogelijk te maken
  • de bijzondere winstmargeregeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten om het voortaan onmogelijk de maken voor de zogenaamde “belastingplichtige wederverkopers”, zoals bijvoorbeeld galerijhouders, om de winstmargeregeling toe te passen op kunstvoorwerpen die ze zelf hebben ingevoerd of aangekocht aan een verlaagd btw-tarief  

De wijzingen treden in werking vanaf 1 januari 2025.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.