24 jan 2003 16:00

Budget van de farmaceutische specialiteiten

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het globaal budget voor 2003 van de financiële middelen voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het globaal budget voor 2003 van de financiële middelen voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Het ontwerp stelt het budget vast op 2.541,745 miljoen euro. Bij de vaststelling van voornoemd budget werd rekening gehouden met een totaal bedrag van 108,18 miljoen euro aan besparingsmaatregelen voor 2003.