15 nov 1996 16:00

Budget van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen