22 apr 2016 17:57

Budgettaire dekking van civiele crisisbeheersingsmissies in 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed over de budgettaire dekking van civiele crisisbeheersingsmissies in 2016.

Om de budgettaire dekking van de missies te verzekeren, werd een provisioneel krediet van 7.575.000 euro in vastlegging en 6.304.000 euro in vereffening ingeschreven in de algemene uitgaven voor het budgettaire jaar 2016. Tot nog toe moet een bedrag van 2.796.268 euro in vastlegging en 2.837.268 euro aan liquidatie van dit provisioneel krediet worden afgenomen voor de kosten van de federale overheidsdiensten, betrokken in civiele crisisbeheersmissies. Voor de Federale Politie zal deze eerste heffing slechts de participatie gedurende de eerste negen maanden dekken. De daaropvolgende dekking zal het onderwerp worden van een tweede koninklijk besluit.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 en bestemd voor de looncompensatie en de terugbetaling van vergoedingen en van kosten verbonden aan de ontplooiing en het functioneren van leden van de federale politie, van vertegenwoordigers van de magistratuur en van personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën, van militairen en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland