19 mrt 2004 16:00

Buitenlandse investeringen

De Ministerraad heeft kennis genomen van een mededeling van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, rond de opvolging van het beleid op het vlak van buitenlandse investeringen (*).

De Ministerraad heeft kennis genomen van een mededeling van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, rond de opvolging van het beleid op het vlak van buitenlandse investeringen (*).

De Minister heeft de balans opgemaakt rond vier acties die de buitenlandse investeringen in België moeten bevorderen: de oprichting van een horizontale Task Force Buitenlandse Investeringen, de redactie van een roadmap voor kandidaat investeerders, de actualisering van de website www.invest.belgium.be en de uitwerking van een federale database van alle buitenlandse investeringen. De Ministerraad heeft aan de betrokken regeringsleden gevraagd de voorzitters van hun respectievelijke FOD's te sensibiliseren voor de dimensie "buitenlandse investeringen" en de vertegenwoordiger van hun FOD aan te duiden voor de subcommissie, die vóór 31 maart e.k. zal bijeenkomen. De Algemene Directie Externe Communicatie zal instaan voor de actualisering van de website www.invest.belgium.be. (*) zie bericht nr. 28 van de Ministerraad van 16 en 17 januari 2004.