06 dec 2002 16:00

Buitenlandse reizen afgelegd voor Landsverdediging

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met de afsluiting van een open meerjarige (2003-2007) dienstenovereenkomst (*) voor de reservering van transportmiddelen om buitenlandse reizen in het kader van de dienst te kunnen verzekeren.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met de afsluiting van een open meerjarige (2003-2007) dienstenovereenkomst (*) voor de reservering van transportmiddelen om buitenlandse reizen in het kader van de dienst te kunnen verzekeren.

Jaarlijks leggen zowel militairen als burgers die werken voor Landsverdediging buitenlandse reizen af in het kader van hun missies. Daartoe moet de reservering van vervoermiddelen over land, over zee en in de lucht verzekerd zijn. Om de taken van een reisagentschap te kunnen verrichten moet men beschikken over een geschikt statuut en over een licentie van het type A van de lnternational Air Transport Association. Vermits Landsverdediging daar niet over beschikt, moeten deze activiteiten in onderaanneming worden gegeven. (*) dossier 3MS955.